Velkommen til Mourits

Montage & Byg

Vi udfører store og små opgaver inden for anlægs- og belægningsarbejde:

Trapper
Støttemure
Terrasser
Anlæg af haver
Opsætning af stakitter
Støbning af sokler og gulve
Anlæg af større plads i belægningsten
Al udgravning
Sandpuder
Udlejning af vertikalskærer
Vertikalskæring af haver

Vi varetager som hovedregel al arbejde i forbindelse med opgaven, fx udgravning, optagning, klargøring, bortskaffelse og almindelig oprydning, men du kan dog selv vælge at udføre nogle af disse opgaver og derved mindske omkostningerne væsentligt.

Så går du med overvejelser inden for anlægsarbejde, så kontakt os.